Ytterligare lättnader för den hårt coronadrabbade prospekteringsbranschen

Maria Sunér Fleming, vd på Svemin. Bild: Svemin

Näringsutskottet har samlat en majoritet av riksdagspartierna kring ett utvidgat förslag för ytterligare lättnader för den hårt coronadrabbade prospekteringsbranschen.  

– Mycket positivt att riksdagen börjar inse vikten av en fungerande gruvnäring, kommenterar Maria Sunér Fleming, vd Svemin, dagens besked från näringsutskottet.

Det utvidgade förslaget från näringsutskottet ligger i linje med den hemställan Svemin skickade till regeringen i april.

Samtidigt som svenska gruvföretag stått stabila under coronapandemin har krisen slagit hårt mot all prospektering. Anledningen är att prospektering är en kapitalintensiv verksamhet som ofta är helt beroende av extern finansiering via etablerade finansmarknader för att kunna bedriva ett aktivt undersökningsarbete.

I en proposition i juni föreslog regeringen lättnader som innebar att undersökningstillstånd  automatiskt förlängs med ett år. Men förslaget ansågs vara för snävt eftersom det bara omfattade undersökningstillstånd som är inne på sitt sista och 15:e år.

Det nya förslaget innebär automatisk förlängning av samtliga undersökningstillstånd.