Råstålproduktionen i världen ökade i oktober

Diagram: World Steel Association

Råstålproduktion i de 64 länderna som rapporterar till World Steel Association landade på 161,9 miljoner ton i oktober 2020, vilket är en ökning med 7,0 procent jämför med i oktober 2019.

Mest ökade råstålproduktion i Turkiet, med 19,4 procent. Men även i Kina ökade produktionen - upp 12,7 procent. Trenden i Europa gick överlag mot minskad produktion, men i bland annat Tyskland steg den, med 3,1 procent.

I Nordamerika sjönk stålproduktionen med drygt 15 procent.