Visionsinriktat arbete för stålindustrin under 2020

Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, blickar bakåt. Foto: Jernkontoret

Trots coronapandemin, som satt sina spår i verksamheterna, har svensk stålindustri fortsatt arbeta för att leda den tekniska utvecklingen, bidra till en hållbar omställning och miljönytta samt säkra kompetensförsörjningen. Det visar en sammanställning som Jernkontoret gjort av 2020. Den pekar på ett visionsinriktat arbete för hela stålindustrin.

Sverige och den svenska stålindustrin har i hög grad påverkats när värdekedjor brutits och orderingångar minskat. Samtidigt har företagen fokuserat på att inte tappa kompetens eller utvecklingstakt. Satsningar för tillväxt och för att ställa om till en ännu mer hållbar industri enligt den gemensamma visionen har fortsatt.

– Flera av stålföretagen drabbades hårt under coronakrisens första våg, med korttidspermitteringar och varsel som resultat. Men vi ser att hösten och vintern inneburit en viss, om än mycket skör, återhämtning. Våra svenska företag är världsledande på sina nischmarknader och vi vet att våra produkter efterfrågas när samhällen utvecklas, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Omställning och ledarposition inom innovation och forskning förutsätter att svensk stålindustri kan fortsätta att attrahera rätt kompetens, därför utgör kompetensförsörjning en av industrins absolut viktigaste frågor.

– Kompetensförsörjningsfrågorna kommer fortsatt att vara högt på agendan under 2021, svårigheterna under 2020 har lagt ytterligare perspektiv till hur vi ska kunna säkra och behålla rätt kompetens. Samtidigt har svensk stålindustri mycket att erbjuda, inte minst för unga människor som vill arbeta och bidra till en hållbar utveckling, säger Bo-Erik Pers.