SSAB nobbar köp av nederländskt stålverk  

Foto: Jesper Schoen/Wikimedia Commons

SSAB meddelade under fjärde kvartalet 2020 att diskussioner inletts med Tata Steel kring ett möjligt förvärv av stålverket i IJmuiden i Nederländerna samt ett antal relaterade distributions- och bearbetningsanläggningar. Efter att analysen och diskussionerna har fördjupats står det klart att möjligheterna att integrera IJmuiden inom ramen för SSAB:s strategier är begränsade.

Samtalen med Tata Steel har därför avslutats, skriver SSAB.

– Vi har noggrant utvärderat Tata Steel IJmuiden och dragit slutsatsen att vi av tekniska skäl har svårt att genomföra ett förvärv. Vi kan inte skapa tillräcklig trygghet i att vår industriella plan går att genomföra med föredragna tekniska lösningar och så snabbt som vi önskar. Vi kan inte anpassa Tata Steel IJmuiden till vår hållbarhetsstrategi på önskvärt sätt, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB.

– De synergier som vi såg i en affär motiverar inte fullt ut kostnader och investeringar för vår önskade omställning. Totalt sett möter affären inte våra finansiella förväntningar, fortsätter han.