Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Foto: Bergsstaten

Riksdagen har beslutat om ändringar i minerallagen med anledning av Covid-19-pandemin. Syftet är att underlätta för prospekteringsbolagen som riskerar att drabbas hårt av effekterna av Covid-19-pandemin.

Ändringarna börjar gälla den 1 mars 2021 och innebär att undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och fortfarande är giltiga den 1 mars 2021 och som inte har förlängts tidigare, ska förlängas med ett år. Denna förlängning sker per automatik, om det inte finns en pågående ansökan om förlängning av giltighetstiden av undersökningstillståndet hos Bergsstaten den 1 mars 2021.

Regeländringen gäller inte undersökningstillstånd som avser olja eller gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan om stenkol.