Kolproduktionen väntas öka med mer än sex procent i år

Kolproduktion från världens tio största kolgruvföretagen (Coal India, China Shenhua, Yanzhou Coal, Peabody, China National Coal, Glencore, Siberian Coal, PT Bumi, BHP och Arch Resources) minskade med drygt 4 procent förra året, men färska siffror från Global Data pekar på att den nedåtgående i hög grad pandemirelaterade trenden är bruten. I år väntas kolproduktionen tvärtom öka med 6,6 procent.

I Kina och Indien står för den största delen av ökningen. I Kina började återhämtningen på kolmarknadne redan 2020 och den kinesiska gruvjätten Yanzhou Coals kolproduktion steg med drygt 10 procent under andra kvartalet 2020.

Enligt Global Data minskade den globala kolproduktionen kraftigt under 2020 på grund av Covid-19. Mest i USA (23,6%), följt av Indonesien (13,1%), Ryssland (8,1%) och Australien ( 5,5%). Minskningen kompenserades bara delvis av ökningar i Kina och Indien.