Celsa Armeringsstål nu medlem av Swerim

Susanne Naevermo-Sand, hållbarhets- och kommunikationsdirektör hos Celsa Nordic. Foto: Celsa Nordic

Celsa Armeringsstål har blivit medlemsföretag hos metallforskningsinstitutet Swerim.

– Vår hållbarhetsstrategi som vi antog redan 2018 är ambitiös. För att uppnå målen ser vi det som en förutsättning med ett nära samarbete med ett forskningsinstitut som Swerim, säger Susanne Naevermo-Sand, hållbarhets- och kommunikationsdirektör hos Celsa Nordic, i ett pressmeddelande.

– Swerim är duktiga på att hitta EU-finansiering och vi ser just det som en stor möjlighet. För att stålindustrin som helhet ska klara omställning krävs att vi gör det tillsammans, sägerSusanne Naeverno-Sand.

Enligt Celsa Armeringsstål är de ensamma i Norden om att producera armeringsstål genom att återvinna järnskrot. 70 procent av järnskrotet kommer från Norge, det övriga från Sverige och även en liten del från Finland.

– Jämfört med många företag i Europa är vi redan idag konkurrenskraftiga när det handlar om utsläpp, eftersom våra transporter är korta. Men det finns fortfarande mycket att vinna på digitalisering och automatisering i våra processer och här ser vi fram emot att vara del i teknikutvecklingen som Swerim jobbar med.