Hög malmproduktion – men minskad prospektering

Den svenska malmproduktionen var fortsatt hög under 2020 med 87,9 miljoner ton. Samtidigt sjunker prospekteringsaktiviteten. Det framgår av årets upplaga av SGU:s rapport Bergverksstatistik, som är en statistisk sammanställning över den svenska och globala gruv- och mineralnäringen som givits ut kontinuerligt i olika former sedan 1833.

Av statistiken för 2020 framgår bland annat att malmproduktionen blev den högsta någonsin i Sverige med 87,9 miljoner ton.

Den totala omsättningen för den svenska gruvnäringen (metallgruvor exklusive smältverk) blev för år 2020 den högsta uppmätta under den senaste 13 års-perioden. Trots covid-19-pandemin ökade omsättningen med 2 procent till 49 miljarder kronor. Pandemin och den därpå följande nedstängningen kom däremot att påverka metallprisernas utveckling. Priserna sjönk dramatiskt när de världsomfattande nedstängningarna tog fart i slutet av mars. Ganska snart började dock priserna stiga.  

Av statistiken framgår också att prospekteringsaktiviteten i Sverige 2020 var något lägre än föregående år. Den sammanlagda prospekteringskostnaden minskade 2020 med sex procent.

Minskningen av antalet gällande undersökningstillstånd fortsätter, från 586 till 550 i slutet av 2020. 2013 var antalet gällande undersökningstillstånd hela 853. Inga nya beslut om bearbetningskoncessioner har fattats under 2020.