Gruvföretag vädrar optimism inför framtiden - men oro kring skattefrågor

Eva Carlsvi. Foto: PwC

PwC:s årliga undersökning bland världens största gruvbolag visar att de bolag som rankas högt inom hållbarhet även ger bättre avkastning på börsen. Resultaten visar även på stor optimism inför det kommande året samt att utvecklingen av ny grön teknik innebär en mångdubblad utvinning av vissa mineraler fram till år 2040, skriver PwC.

– Gruvbolag som har satt hållbarhet högt på agendan överträffade marknadens genomsnitt under pandemin. De här bolagen har levererat 34 procents aktieavkastning under de senaste tre åren, vilket är tio procentenheter bättre än genomsnittsindex, säger Martin Johansson, som är specialist inom stålindustri och gruvnäring, PwC Sverige, i ett pressmeddelande.

Undersökningen bland världens 40 största gruvbolag, som nu genomförts för artonde året, visar även att nettointäkterna inom branschen ökade med 15 procent. Samtidigt steg det samlade börsvärdet med närmare två tredjedelar till 1 460 miljarder USD.

– Optimism är tydlig inom branschen för det kommande året, med prognoser som tyder på att bolagen kommer att rapportera rekordhöga intäkter. Vi ser även att efterfrågan på mineraler som behövs för ny grön teknik kommer att sexfaldigas under de närmaste tjugo åren, säger Martin Johansson.

Trots att transparens inom skatteområdet ger möjlighet att visa engagemang för ESG-frågor, så var det bara 30 procent av de undersökta bolagen som kunde visa på transparens när det gäller skatterapportering. Rapporten visar även att 39 procent av företagsledarna inom branschen är mycket oroade över osäkerhetsfaktorer inom skatteområdet, vilket kan jämföras med 18 procent för ett år sedan.

– Det här är en långsiktig riskfaktor för bolag inom området. Gruvbolagen behöver generellt blir bättre på att väva in transparens inom skatteområdet som en integrerad del av ESG-strategin. Då blir det enklare att vara mer transparenta om skatter och visa på de fördelar för samhället som gruvnäringen faktiskt bidrar till, menar Eva Carlsvi, branschansvarig stålindustri och gruvnäring, PwC Sverige.

PwC:s Global Mine Survey 2021 är den artonde i ordningen och täcker in världens 40 största bolag inom gruvnäringen. Rapporten baseras på aktuell information, i första hand årsredovisningar samt finansiell rapportering som är tillgänglig för aktieägare.