Jernkontoret välkomnar regeringens extra satsning på Industriklivet

Med stöd från Industriklivet arbetar Elin Hernebrant och Ryan Robinson vid Höganäs AB med att öka kunskaperna om hur biokol kan ersätta fossilt kol i olika tillverkningsprocesser. Foto: Höganäs.  

Nyligen meddelade regeringen att initiativet Industriklivet förstärks i budgetpropositionen för 2022. Jernkontoret välkomnar förslaget.

– Det är glädjande att beslutsfattarna ser industrins viktiga roll, inte bara när det gäller att minska våra egna utsläpp, utan också för att vi utvecklar teknik som är helt avgörande för det globala klimatet och som dessutom skapar tillväxt och konkurrenskraft. Det vi gör inom svensk järn- och stålindustri ger inte bara ringar på vattnet, det skapar svallvågor, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret, i ett pressmeddelande.

Samtidigt påpekar Jernkontoret att flera utmaningar som snarare handlar om politikens förmåga att skapa breda överenskommelse och förutsättningar för omställningen, frågor som elförsörjning och tillståndsprocesser, återstår att lösa.  ”Omställningen har potential att stärka svensk konkurrenskraft, men då måste politiken våga ta tag i ett par "elefanter" i riksdagen”, skriver de.

– Arbetet för en omställning inom järn- och stålindustrin är avgörande för att vi ska uppnå klimatmålen, inte bara i Sverige utan globalt. Samtidigt kräver omställningen tillgång till fossilfri el, utbyggda elnät och dessutom måste vi få upp tempot i processerna för våra verksamhetstillstånd, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

– Det är viktigt att hålla ihop industrins förutsättningar, inte ge med den gröna omställningshanden och sätta käppar i hjulet med rättsosäkra tillståndsprocesser eller obeslutsamhet som leder till elbrist, avslutar Helén Axelsson.