SGU släpper nya kartor över Västerbottens och Norrbottens berggrund

Vy från Ájnánjuönnies västsluttning mot nordväst, med Väretsfjället (Väretje) i förgrunden och Stångfjället i bakgrunden. Foto: Reinhard Greiling

Nu finns nya berggrundskartor med tillhörande beskrivning för fjällvärlden mellan Umeälven i söder och Ammarfjället och Gautojaure-Laisälven i norr. Kartorna och beskrivningarna har tagits fram genom samarbete mellan universitet i Tyskland och SGU.

Kartorna kan användas som planerings- och resurshushållningsunderlag för prospekteringsföretag, kommuner och länsstyrelser.

Berggrunden i området består av överskjuten skollberggrund som spänner över enheter från den undre skollberggrunden i sydost, den mellersta skollberggrunden och Seveskollorna till den undre delen av Köliskollan i den övre skollberggrunden i nordväst. Skollberggrunden vilar på ett rotfast sedimentärt plattformstäcke och urberg.