Kolpriset når rekordnivåer drivet av energikrisen

Newcastle i Australien är världens största utskeppningshamn för termiskt kol. Foto: NCIG

Kolpriserna har stigit till rekordnivåer på grund av den globala energikris som drabbat Kina, världens största kolproducent och konsument, särskilt hårt. Det uppger Bloomberg News.

Termiskt kol från Newcastle, Australien, handlades nyligen för 203 dollar per ton, vilket klår den tidigare toppnoteringen 2008. Kolpriset i Newcastle fungerar som riktmärke för kolhandeln i Asien, som är den överlägset största marknaden för termiskt kol i världen.

Efterfrågan på fossila bränslen som kol och gas har stigit över hela världen, trots de klimatpolitiska ansträngningarna att fasa ut dem. Kinas vice premiärminister Han Zheng har beordrat statsägda energigiganter att till varje pris säkra bränsleförsörjningen för vintern. Och gruvbolag i landet har uppmanats att fortsätta utvinna kol även om de överskridit sin årliga kvot, uppger nyhetskanalen.