Svenska Endomines återstartar anrikningsverk i USA

Foto: Endomines

Svenska Endomines AB, ett gruvbolag med huvudsaklig fokus på guld och prospektering i östra Finland, meddelar att de återstartat verksamheten i sin gruva Friday i Idaho, USA, med krossning, malning och anrikning av nyligen utvunnen malm.

Under pandemin har anrikningsverket Orogrande som tillhör Friday-gruvan uppgraderats.

“Uppstarten började i september och verket körs nu i två skift över en 16 timmars tidscykel för att finjustera idriftstagningsskedet och upptrappningen av verksamheten. Detta skede kommer att följas av full 24 timmars produktionsverksamhet vid årslutet”, skriver Endomines.

Första leveransen av guldkoncentrat från Friday-gruvan förväntas ske i november 2021.