Mäktig branschorganisation åtar sig att uppnå nettonollutsläpp

Foto: ICMM

International Council on Mining and Metals (ICMM), en internationell branschorganisation för gruvnäringen som finns i över 50 länder, har förbundit sig till att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2050.

Klimatåtagandet överensstämmer med ambitionerna i Parisavtalet 2015, enligt Reuters.

ICMM: s ordförande Rohitesh Dhawan säger i ett uttalande:

– Vi talar med en röst och representerar ungefär en tredjedel av den globala gruv- och metallindustrin – på mer än 650 platser i över 50 länder – så vi driver utsläppsminskning i betydande omfattning.

Konkreta åtgärder som ICMM:s medlemmar kan tänka sig att införa är att minska eller stoppa användningen av dieseldrivna lastbilar och snabbt gå över till användning av förnybar energi.

Bland ICMM:s medlemmar finns bland annat Boliden, Rio Tinto och Vale.