Mark- och miljödomstolen avslår LKAB:s ansökan för Kirunagruvan

Foto: Fredric Alm

Mark- och miljödomstolen har avvisat LKAB:s ansökan om att bryta malm i snabbare takt i Kirunagruvan, med hänvisning till brister i det samråd som genomfördes 2017 inför ansökan.

– Beslutet bekräftar återigen de farhågor vi har haft, att det inom ramen för dagens system är svårt att göra den typ av viktiga, stora och nödvändiga omställningar som vi planerar. Dagens oförutsägbara process där prövningens fokus ligger på formalia och processdetaljer, i stället för miljö- och samhällsnytta, är ett direkt hot mot våra ansträngningar att ställa om mot en hållbar framtid, säger Niklas Johansson, direktör för kommunikation och klimat på LKAB, i ett pressmeddelande.

Enligt LKAB handlar det avgörande i domstolens beslut inte om konsekvenser för miljön, utan om en bedömningsfråga kring hur inbjudan till samråd med särskilt berörda hanterats. Domstolen lyfter att just fastighetsägare med bergvärme borde ha bjudits in till samråd på annat sätt än vad som faktiskt gjordes. LKAB:s utgångspunkt har varit att nästan alla invånare i Kiruna är särskilt berörda, och har därför bjudit in alla på samma sätt.

Att förkasta en så omfattande miljötillståndsansökan och en lång rad mycket utförliga utredningar för en detalj i hur det kallats till samråd går långt utöver tidigare rättspraxis, anser LKAB.

– Vi har arbetat med detta sedan 2014. Vi har i över tre år kompletterat olika delar som domstolen efterfrågat, mycket av det relevant, men nu får vi veta att domstolen anser att den inte kan pröva ansökan på grund av att inbjudan till det samråd som genomfördes våren 2017, borde gått till på ett annat sätt. De menar också att det är något som inte kan rättas till i efterhand. Det här saknar helt proportionalitet och kan inte beskrivas som annat än ännu ett exempel på det systemhaveri som vi nu ser, säger Linda Bjurholt, miljöchef på LKAB.

Mark- och miljödomstolen har avfärdat LKAB:s erbjudande om att genomföra kompletterande samråd med de enskilda som särskilt berörs.

Den samlade miljöprövningen för Kiruna avser en maxproduktion på 37 miljoner ton råmalm i Kirunagruvan och 23 miljoner ton färdiga produkter.

 Dagens tillstånd omfattar en maxproduktion på 30 miljoner ton råmalm i Kiirunavaara och 14,8 miljoner ton färdiga järnmalmsprodukter.

 Den ändrade volymen handlar inte om att bryta ut mer malm än vad som finns enligt gällande tillstånd, utan i vilken takt det kan brytas ut och förädlas, vilket är en byggsten i planen för LKAB:s klimatomställning.