Autoliv och SSAB i samarbete om att tillverka fossilfria stålkomponenter

Undertecknande av samarbetsavtalet. Mikael Bratt, vd och koncernchef på Autoliv, och Martin Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB. Foto: Autoliv

Autoliv och SSAB har ingått ett samarbete för att utveckla fossilfria stålkomponenter för bilsäkerhetsprodukter, såsom krockkuddar och säkerhetsbälten.

Genom Hybrit-samarbetet med LKAB och Vattenfall har SSAB som mål att börja förse marknaden med fossilfritt stål i kommersiell skala 2026

Samarbetet passar väl in i Autolivs strategi som siktar på att bli koldioxidneutrala i sin egen verksamhet år 2030 och att uppnå nollutsläpp i hela leverantörskedjan till 2040.

–Att successivt byta till fossilfritt stål i våra produkter är ett viktigt steg mot att nå våra klimatmål, säger Mikael Bratt, VD och koncernchef för Autoliv.