Metallprognoser får underkänt

Foto: Talison Lithium

En färsk rapport från Australiens nationella forskningsinstitut CSIRO har funnit att prognoser som slår fast att efterfrågan på batterimetaller kommer att fortsätta öka under överskådlig framtid, eftersom de är nödvändiga ingredienser i litiumjonbatterier, kan vara väldigt missvisande. Modellerna som är baserade på nuvarande utbuds- och återvinningsnivåer fallerar eftersom de inte tar höjd för de verkliga möjligheterna inom både metallbrytning och återvinning, enligt CSIRO.

Enligt rapporten blundar sådana modeller för dynamiken inom materialflöden på global skala och de förväntade förändringarna som nya tekniker kommer att föra med sig.

”Metallflöden är komplicerade och dynamiska. Metaller kan låsas in i decennier i hållbara konsumtionsvaror. Produkters livslängd skiljer sig åt. Hastigheten med vilken ny teknik införs varierar under olika politiska förhållanden. Tekniker som elfordonsbatterier kan gå in i andrahandstillämpningar som energilagring för hemmet eller elnätet. Alla dessa faktorer samverkar för att skapa den samlade efterfrågebilden. Vanliga ekonomiska modelleringsmetoder tar inte tillräcklig eller koherent hänsyn till dessa fysiska faktorer”, står bland annat att läsa i rapporten.

I stället förordar CSIRO-forskarna andra verktyg, bland annat ett som kallas Physical Stocks and Flows Framework (PSFF), som håller koll på många fysiska variabler och den komplexa dynamiken som uppstår när de interagerar med varandra.

När forskarna tittat på olika batterimetaller och scenarier med de ”glasögonen” fann till exempel att litiumefterfrågan i scenariot med snabb omställning kommer att plana ut efter 2038. Det förutsätter att utbytet till elfordon då har skett. Efter 2038 väntas litiumefterfrågan mättas av andrahandsråvara och efterfrågan på primär litium kommer att falla tillbaka.