Bolidens planerade dagbrott i Liikavaara stöter på patrull

Karta: Boliden

Boliden har fått klartecken från Mark- och miljödomstolen att bryta kopparmalm i ett nytt dagbrott i Liikavaara, som ligger i Aitik-området i Norrbotten. Men nu har Naturskyddsföreningen överklagat beslutet till Högsta domstolen uppger Norrländska Socialdemokraten.

Domen har tidigare överklagats av Naturvårdsverket, länsstyrelsen, Gällivare skogssameby och Älvräddarnas samorganisation, men Mark- och miljööverdomstolen gav inte rätt till ny prövning.

Därför vänder sig Naturskyddsföreningen i Norrbotten till högsta instans med yrkan om att målet ska återförvisas till Mark- och miljööverdomstolen.

Boliden tar dock överklagan med ro och tror inte heller att den kommer att påverka tidplanen för startdatum för det nya dagbrottet, eftersom det var satt tidigast ett år framåt i tiden, till den 29 april 2022.

- Det var ett villkor i domen. Jag hoppas att oavsett vilket beslut Högsta domstolen tar så ska processen vara klar till dess. Våra planer ligger fast, säger Anders Forsgren, projektledare vid Boliden, till Norrländsksa-Socialdemokraten.

På grund av den planerade gruvbrytningen kan två samebyar tvingas flytta.