Mimir tar över Metso Outotecs metallåtervinningsaffär

Foto: Metso Outotec

Finska Metso Outotec meddelar att de ingått avtal om att avyttra sin metallåtervinningsdivision, Metal Recycling, till ett dotterbolag till det svenska investeringsbolaget Mimir. Transaktionen förväntas slutföras de kommande månaderna.

Köpeskillingen har inte avslöjats.

– Detta är en fantastisk möjlighet för Metal Recycling att ta nästa steg i vår utveckling, kommenterar Ioannis Giouvanitskas, Vice President, Metso Outotec Metal Recycling, affären.

– Mimir har resurserna att snabbt utöka vår ledande marknadsposition och att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till en växande, global kundbas, fortsätter han.

– Metso Outotec Metal Recycling är en typisk Mimir-investering, avknoppad från ett stort företag med ledande teknologi och ingenjörsexpertis som positionerar det bland premiumvarumärkena på sina marknader, säger Joakim Notö, koncernchef på Mimir Invest.

I samband med övertagandet kommer Metal Recycling byta namn till ett av dess starkaste varumärken, Lindemann, som har sitt huvudkontor i Düsseldorf. Verksamhetens 160 anställda tas också över av den nya ägaren. Metal Recyclings omsättning uppgick till 77 miljoner euro 2020.

Metso Outotec, som är verksam på samma marknad som Sandvik och Epiroc, har nyligen också avyttrat sin avfallsåtervinningsaffär, Waste Recycling.