Tesla tecknar miljardavtal med nickelgruva

Foto: Wikimedia Commons

Biltillverkaren Tesla har tecknat ett miljardavtal med en nickelgruva i Minnesota, USA, för att säkra tillgången till nickel. Avtalet är värt 1,5 miljarder dollar, baserat på dagens nickelpris, och enligt det förbinder sig Tesla att köpa 75 000 ton nickel från gruvan Tamarack som ännu är under utveckling.

Eventuella biprodukter som järn- och kobolt från gruvan ingår också som en del av affären. Tamarack är för närvarande det enda högkvalitativa nickelprojektet på utvecklingsstadiet i USA och är ett joint venture mellan gruvbolagen Talon Metals Corporation och Rio Tinto.

I juli förra året tecknade Tesla nickelleveransavtal med BHP i Australien för uppskattningsvis 18 000 ton nickel årligen och ett annat med Prony Resources, baserat på den franska ön Nya Kaledonien, för leverans av 42 000 ton nickel.

–Det här avtalet är starten på ett innovativt partnerskap mellan Tesla och Talon för ansvarsfull produktion av batterimaterial direkt från gruvan till batterikatoden. Talon har åtagit sig att uppfylla de högsta standarderna för ansvarsfull produktion som är helt spårbar och med det lägsta inbyggda koldioxidfotavtrycket i branschen, säger Henri van Rooyen, vd för Talon i ett pressmeddelande.

Kommersiell produktion i Tamarack-gruvan förväntas komma igång 2025.