Stålbyggnadsinstitutet arrangerar webbinarium om återbruk av stål

Foto: Stålbyggnadsinstitutet

I samarbete med Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) arrangerar Stålbyggnadsdagen den 27 januari ett kostnadsfritt webbinarium för att belysa och besvara frågor kopplat till återbruk av stål inom byggsektorn.
Med återbruk av stål menas återanvändande utan omsmältning.

– Med relativt enkla metoder kan befintligt material kvalitetssäkras och användas på nytt. Den stora utmaningen i det här sammanhanget är att skapa en marknadsplats där säljare och köpare kan mötas. Får man till en effektiv marknadsplats ser vi stora möjligheter att andelen återbrukade komponenter kan öka framöver, säger Björn Åstedt, vd på Stålbyggnadsinstitutet i en intervju med Företagsportalen.

På seminariet kommer olika pilotprojekt för återbruk av stål att tas upp bland annat.