H2 Green Steel har fått förbeställningar på över 1,5 miljoner ton grönt stål

Foto: H2 Green Steel

Stålbolaget H2 Green Steel meddelar att de redan tecknat avtal om leverans av över 1,5 miljoner ton stål till olika kunder. Det är mer än hälften av den planerade initiala årliga produktionsvolymen. Ordrarna har ett sammanlagt värde på minst 100 miljoner kronor.

H2 Green Steel lägger sin egen betydelse i begreppet ”grönt” stål.

–I dagsläget kan begreppet grönt stål betyda olika saker. För oss betyder det stål framställt av en kombination av en stor mängd grönt, jungfruligt järn och skrot i en produktionsprocess som använder el från förnybara energikällor och där de totala CO2-utsläppen är mer än 90 procent lägre än för traditionell ståltillverkning i en masugnsprocess. Återvinning av skrot är en del av ekvationen, men det kommer inte att räcka för att möta den globala efterfrågan på stål. Vi måste se till att allt det nya stålet verkligen är hållbart producerat, säger Henrik Henriksson, vd för H2 Green Steel, i ett pressmeddelande.

Det är ännu inte klart varifrån H2 Green Steel ska få sin järnmalm.

Bland kunderna som redan tecknat leveransavtal med H2 Green Steel återfinns till exempel Scania, Electrolux, BMW, BE Group, Mercedes-Benz och Lindab.