Stålindustrins utsläpp spås minska med 30 procent

Stålverk i Kina. Foto: Zhangzj cet/Wikimedia Commons

Stålindustrins koldioxidutsläpp förväntas minska med 30 procent fram till 2050 jämfört med 2021 års nivåer, enligt en ny rapport från teknikkonsultföretaget Wood Mackenzie.

Bakom minskningarna står de många initiativen till att börja producera ”grönt” stål. Dessutom är ståltillverkare under press från olika aktörer att utveckla alternativ till traditionella och mycket förorenande masugnar i ståltillverkning.

–Den globala andelen med elektriska ljusbågsugnar (EAF) inom ståltillverkning ökar med ny policyer och ökat fokus på skrotanvändning, säger Wood Mackenzies forskningschef Malan Wu som spår att ljusbågugnar kommer att stå för 48 procent av ugntekniken vid ståltillverkning, vilket är en ökning med 30 procent jämfört med 2021.  

–Tillsammans med grön vätgasbaserad stålproduktion (DRI), skrotanvändning och användning av kolavskiljning och -lagring, kan stålindustrins koldioxidutsläpp minska med 30 procent från nuvarande nivåer vid mitten av seklet, säger Malan Wu.

Teknikskiftet mot ”gröna” tillverkningstekniker kommer främst ske i västvärlden och mogna ekonomier i Sydostasien som Japan och Sydkorea, medan Indien och andra länder i Sydostasien, där efterfrågan på stål är som störst, tvärtom väntas öka sin ståltillverkning med traditionella, utsläppsdrivande metoder.