Copperstone bygger bro till koppargruva i Kiruna

Foto: Veidekke

Copperstone Viscaria har uppdragit åt byggbolaget Veidekke att bygga en infartsväg med tillhörande bro över järnväg till den tidigare nedlagda gruvan Viscaria i Kiruna.

Copperstone förbereder för öppning av den tidigare nedlagda gruvan Viscaria som ligger cirka 5 km väster om Kiruna och är i huvudsak en koppargruva.

Före nedläggningen bröts Viscaria både som dagbrott och underjord. Brytningen utfördes av LKAB och Outokumpu mellan åren 1983 och 1997. Totalt har 12,5 miljoner ton kopparmalm med 2,3 procent kopparhalt brutits.

- Detta är en viktig milstolpe för Copperstone. Vi har byggt upp ett erfaret team av experter där vi alla delar ambitionen att återstarta Viscaria kopparproduktion på ett ansvarsfullt sätt och bidra såväl lokalt som globalt. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar och geografiska placering innebär att vi har mycket goda förutsättningar att leverera kvalitativ och hållbart producerad koppar – en metall med central roll i omställningen mot ett elektrifierat och ett CO2-neutralt samhälle, säger Copperstones VD Anna Tyni.

Bron kommer att lyftas på plats i början av hösten vid ett 72 timmar långt underhållsstopp på järnvägen.