Sandvik levererar eldrivna fordon till BHP-gruva i Kanada

Foto: Sandvik

Världens största gruvbolag, BHP, har beställt eldrivna lastare från Sandvik för en planerad kaliumkarbonatgruva i Kanada, Jansen.

BHP:s chef för Jansen-projektet, Simon Thomas, säger:

–Elektrisk gruvutrustning är avgörande för att uppfylla våra mål att minska utsläppen, förbättra produktiviteten och viktigast av allt: skydda våra anställdas hälsa under jord.

–Jansen kommer att ha de lägsta koldioxidutsläppen per ton producerad produkt jämfört med någon kaliumgruva som idag är verksam i Saskatchewan, tillägger han.

Lastarna och tillhörande utrustning kommer att levereras från 2023 till 2025.

Den underjordiska Jansen-gruvan ligger 140 kilometer öster om Saskatoon, Saskatchewan, och förväntas bli världens största kaliumkarbonatproducerande gruva, när den väl tagits i drift. Projektet förväntas ha en initial kapacitet på 4,35 miljoner ton kaliumkarbonat per år och en förväntad livslängd på 100 år. Produktionen planeras starta 2027. 

Kaliumkarbonat som förr kallades pottaska används framför allt som gödningsmedel.