Codelco sluter avtal med facket – strejk avblåst

Foto: Codelco

Den chilenska koppargruvjätten Codelco har skrivit avtal med fackföreningsledare för att avsluta en nationell strejk i företagets anläggningar. Strejken utlöstes efter beslut att permanent stänga ett förorenande kopparsmältverk.

Avtalet nåddes sedan regeringen gått med på att återinvestera 30 procent av det statligt ägda företagets vinster från 2021-2024 tillbaka i olika projekt. Chiles finansminister Mario Marcel offentliggjorde i samband med det en återinvesteringsplan på 583 miljoner dollar för gruvbolaget i år.

Beslutet att först stänga anläggningen, som fick stöd av Chiles president Gabriel Boric, motiverades av att det har föråldrad teknik som försvårar utsläppsminskningar.

Nu kommer 156 miljoner dollar att investeras i Ventanas smältverk för att minska utsläppen därifrån under ett decennium. Till smältverket hör också ett kopparraffinaderi som inte berörs av satsningen, men som Codelco gått med på att stärka.