Tummen ner för guldgruva i Fäbodliden

Foto: Dragon Mining

Mark- och miljödomstolen har avslagit Dragon Mining AB:s ansökan om tillstånd för brytning av guld i Fäbodliden i Lycksele. Anledningen: de negativa effekterna av gruvan och malmtransporterna till Svartliden anses bli för stora.

Dragon Mining har ansökt om att bryta guld i dagbrott och under jord i en omfattning av 500 000 ton malm per år och att deponera 22 miljoner ton gråberg ovan jord. Malmen skulle transporteras med lastbil till bolagets anrikningsverk i Svartliden ca 30 kilometer bort. Antalet malmtransporter beräknades till cirka 140 fordonsrörelser per dygn mellan kl. 06.00-24.00. Det innebär ett passerande fordon var 8:e minut och en trafikökning av tung trafik med mer än fyra gånger, enligt Mark- och miljödomstolen.

Vägen går genom flera byar, är endast 6,2 meter bred, saknar vägren och nyttjas som promenadstråk. Domstolen anser därför att det blir för stora säkerhetsrisker för oskyddade trafikanter och för mycket buller för de som bor nära vägen. Dessutom är rennäringen i området sedan tidigare ansträngd av vindkraftsparker, påpekar domstolen.

– Verksamheten kan påtagligt försvåra för rennäringen och påverkan från de tunga malmtransporterna är inte acceptabel för de närboende. Vi bedömer att en guldgruva i Fäboliden inte kan prioriteras så högt att den överväger de nackdelar som verksamheten skulle innebära. Det har inte heller föreslagits tillräckliga skyddsåtgärder som skulle kunna lindra denna negativa påverkan, säger rådmannen Magnus Bygdemark i ett pressmeddelande.