Vinstskatt på över 30 procent för gruvbolag kan bli verklighet i Chile

Foto: Antofagasta

Den vänsterorienterade regeringen i Chile vill öka skatteuttaget på gruvbolag för att finansiera föreslagna sociala program och reformer. Landets finansminister presenterade nyligen ett lagförslag till en skattereform för koppargruvor som producerar mer än 50 000 ton per år.

Finansministern poängterade dock att det är viktigt att säkerställa att gruvsektorn har tillräckligt med inkomster för att uppmuntra investeringar.

Enligt Reuters kan den nya gruvvinstskatten bli upp till 32 procent kopplat till kopparpriset.

Chile är världens dominerande kopparproducent och internationella koppargruvjättar som BHP, Anglo American, Antofagasta och Glencore bryter koppar i det sydamerikanska landet.

Skattereformen innehåller också förslag på höjda skatter för höginkomsttagare, kapitalvinster och införande av en ny förmögenhetsskatt. Skattesatsen i Chile är för närvarande 20,7 procent medan OECD-snittet är 34,7 procent, något finansministern Mario Marcel vill ändra på  

-Historiskt sett har få länder nått ekonomiskt välstånd med ett lågt skattetryck, sade Marcel enligt Reuters när förslaget presenterades.