Norilsk och Rusal överväger fusion hårt pressade av sanktioner

Foto: Andrey Kuzmin/commons.wikimedia

Den gruvkoncernen Nornickel överväger, med stöd av oligarken Vladimir Potanin, en sammanslagning med aluminiumtillverkarern Nornickel. En fusion skulle skapa en gigant på basmetallmarknaden med ett totalt värde på cirka 60 miljarder dollar och sammanlagda intäkter på 30 miljarder dollar, enligt Mining-technology.

Målet med att bilda en sådan gigant är att den bättre skulle stå emot de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland. Potanin har på den ryska tevekanalen RBC TV bekräftat att han gått med på att inleda fusionssamtal som förväntas erbjuda "extra stabilitet mot sanktioner", rapporterar Reuters.

Initiativet till ett samgående kom från början från Rusals ledning, noterade dock oligarken som i intervjun också framhöll att han principiellt ogillar sådana här fusioner:

–Vi har alltid varit motståndare till sådana sammanslagningar eftersom vi inte såg och fortfarande inte ser några produktionssynergier. Det vill säga vi har olika konkurrensfördelar. Här finns rik malm och billig el, vi har olika konkurrensfördelar och olika produktionssystem.

–Men nu finns andra faktorer. Det här handlar om resiliens, den gröna agendan. Rusal är det företag som tillverkar det grönaste aluminiumet av alla, tillade han.