Hitachi Energy och H2 Green Steel blir partners för att använda elektrifiering, digitalisering och vätgas för grön stålproduktion

Fr. v: chef för Europa, Mellanöstern och Afrika på Hitachi Energy och Henrik Henriksson, CEO på H2 Green Steel. Foto Hitachi

Avsiktsförklaringen beskriver samarbetet för att bidra till att minska koldioxidutsläppen från
stålindustrin genom att använda banbrytande teknik.

 Hitachi Energy meddelar idag att företaget har undertecknat en
avsiktsförklaring (MoU) med H2 Green Steel för att utnyttja elektrifiering, digitalisering och
vätgas för att bidra till att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin.

H2 Green Steel vill påskynda den globala stålindustrins största teknologiska skifte genom att
eliminera nästan alla koldioxidutsläpp (CO2) från stålproduktionsprocessen. Företaget planerar att
bygga sitt första fossilfria stålverk i Boden, tillsammans med en anläggning med gigawattkapacitet
för produktion av grön vätgas.

I avsiktsförklaringen beskrivs ett samarbete som bygger på tre delar: 1) Hitachi Energys
investering i H2 Green Steel, 2) produkter och tjänster från Hitachi Energy som behövs för att
bygga och förbättra den elektriska infrastrukturen för att driva ståltillverkningen och
anläggningen för grön vätgas, och 3) grönt stål som ska användas vid tillverkningen av Hitachi
Energys produkter när H2 Green Steel väl har börjat producera.

Under det senaste decenniet har den expanderande stålproduktionen ökat det totala energibehovet och
koldioxidutsläppen¹, vilket bidrar till cirka åtta procent av världens globala industriella
koldioxidutsläpp².

Med start i Boden kommer H2 Green Steel att använda Hitachi Energys förmåga att optimera kundernas
värdekedja att planera, bygga, driva och underhålla energiinfrastrukturen, vilket inkluderar IT och
Operational Technology (OT). Stålproduktionen i Boden kommer att använda grön vätgas i stället för
kol i en helt integrerad process med hjälp av end-to-end-digitalisering, vilket minskar
koldioxidutsläppen med upp till 95 procent jämfört med traditionell ståltillverkning. Detta
motsvarar de årliga utsläppen från 3 miljoner personbilar³.
"För att uppnå koldioxidneutralitet globalt krävs insatser från alla branscher för att påskynda
energiomställningen genom samarbeten", säger Johan Söderström, chef för Europa, Mellanöstern och
Afrika på Hitachi Energy. "Det här samarbetet med H2 Green Steel är ett banbrytande exempel på hur
vi samarbetar och skapar ytterligare fördelar för våra kunder. Vi stöder H2 Green Steels
elektrifieringsprojekt och samtidigt kan vi säkra grönt stål för våra produkter, vilket är i linje
med vårt syfte "Advancing a sustainable energy future for all", tillägger han.

"Genom att arbeta tillsammans över gränserna kan vi nå de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030.
Vi är otroligt stolta över att kunna bidra med vår kunskap och teknik i detta spännande samarbete
med H2 Green Steel, vilket kommer att revolutionera stålindustrin", säger Tobias Hansson, vd på
Hitachi Energy i Sverige. "Genom att använda grönt stål i vår egen produktion i framtiden minskar
vi utsläppen under hela livscykeln för våra produkter – ett av många initiativ för att bidra till
en koldioxidneutral framtid för oss och kommande generationer", tillägger han.

"Det partnerskap vi har ingått med Hitachi Energy förstärks ytterligare genom en kapitalinvestering
i H2 Green Steel. De partner vi väljer att samarbeta med måste dela våra värderingar, göra ett
verkligt åtagande att leva upp till Parisavtalet och arbeta tätt tillsammans för att utnyttja
varandras styrkor. I Hitachi Energy har vi det, liksom deras långa historia, breda erfarenhet och
innovativa erbjudanden, säger Henrik Henriksson, vd för H2 Green Steel.
Källor:
1 IEA, Iron and Steel
2 McKinsey, Decarbonization challenge for steel (World Steel Organization)
3 H2 Green Steel, Accelerating the decarbonization of steel production

Att notera: Det här är en svensk översättning av Hitachi Energys engelska pressmeddelande   vilket kan läsas i sin helhet på
hitachienergy.com.