IEA: hundratals nya gruvor behöver byggas för att mätta växande batteriefterfrågan

Foto: Tennen Gas/Wikimedia Commons

Enligt en ny rapport från IEA, International Energy Agency, behövs hundratals nya gruvor komma på fötter för att tillgodose efterfrågan på batterimetaller.

Rapporten konkluderar att det kommer att behövas 50 nya litiumgruvor, 60 nickelgruvor och 17 fler koboltgruvor i världen fram till 2030 för att uppfylla FN:s globala nettomål för koldioxidutsläpp.

Det är vägtransporternas pågående elektrifiering som ligger bakom kalkylen.  Enligt IEA kommer efterfrågan på elfordonsbatterier öka från cirka 340 GWh idag till över 3500 GWh år 2030.

”Ytterligare investeringar behövs på kort sikt, särskilt inom gruvdrift, där ledtiderna är mycket längre än för andra delar av leverantörskedjan. I vissa fall krävs det mer än ett decennium från inledande genomförbarhetsstudier till produktion, och sedan flera år till för att nå nominell produktionskapacitet”, står i rapporten.

Metallen med det största förväntade gapet mellan efterfrågan och utbud är litium. Litiumefterfrågan förväntas sexfaldigas fram till 2030. När det gäller kobolt är förhållandet det motsatta. Många batteritillverkare snålar med kobolt och strävar efter att uppnå helt koboltfria batterier fram till 2030. Trots det väntas koboltefterfrågan också stiga.