Grangex uppgraderar mineraltillgångarna i Dannemora

Foto: Grangex

Inför den planerade återuppstarten av Dannemora gruvor har prospekteringsföretaget Grangex låtit omtolka borrkärnor från borrkärnearkivet i Dannemora.

De kända och indikerade mineraltillgångarna ökar med 990 000 ton och uppgår därefter till 29 176 000 ton med 36,6 procent järn, meddelar Grangex. De antagna mineraltillgångarna ökar med 125 000 ton och uppgår därefter till 5 948 000 ton med 33,3 % järn.

Dannemora gruvor i Dannemora i Uppland har dokumenterad brytning från 1400-tal fram till och med 2015, då framförallt som järnmalmsgruva.

Orten Dannemora är belägen i Östhammars kommun, Uppsala län cirka 45 kilometer nordost om Uppsala och 2 kilometer väster om Österbybruk.