EU ska bygga upp strategiska lager av nyckelmetaller

Foto: Wikimedia Commons

För att minska Europas beroende av sällsynta jordartsmetaller och litium och för att undvika försörjningsstörningar, meddelade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen häromdagen att EU ska bygga upp strategiska reserver av sådana material.

EU vill inte att ett scenario liknande den energikris som kopplas till Rysslands invasion av Ukraina ska upprepa sig när det gäller sällsynta jordartsmetaller och litium. Det är bakgrunden till initiativet.

Litium och sällsynta jordartsmetaller är material som behövs för tillverkning av batterier, elektroniska chips, datorskärmar och smartphones, men även militär utrustning och vindkraftverk. Med tanke på den ständigt ökade efterfrågan på sådana är metaller brådskar det: EU:s behov av sällsynta jordartsmetaller beräknas femfaldigas till 2030 och behovet av litium kommer att skjuta i höjden i takt med att ekonomin elektrifieras.

I Europa finns gott om flera av dessa metaller i berggrunden, men de utvinns och förädlas inte i någon större utsträckning. Kina har nästintill monopol på sällsynta jordartsmetaller med en världsmarknadsandel på 90 procent, och 60 procent av allt litium förädlas där, enligt kommissionen. Så för att undvika försörjningsstörningar i händelse av geopolitiska och handelsmässiga spänningar letar kommissionen efter sätt att minska sitt beroende.

På kort sikt förordar Ursula von der Leyen skapandet av nya partnerskap och stärkandet av befintliga, särskilt med länder och regioner som delar samma miljömässiga och sociala värderingar.

Länder med vilka von der Leyen överväger att ratificera handelsavtal är Chile, Mexiko och Nya Zeeland. Indien och Australien räknas som partnerländer och de vill kommissionen också öka samarbetet med.

Kommissionen kommer också att föreslå en lag för kritiska råvaror med specifika mål, som till exempel föreskriver att minst 30 procent av den europeiska efterfrågan på raffinerat litium ska komma från EU senast 2030. För att nå dessa mål kommer EU satsa stort på återvinning, men gruv- och materialförädlingsprojekt ligger också på kommissionens bord.