Stålsmidesföretag i Karlskoga varnar för kollaps på grund av skenande elpris

Foto: Bharat Forge

Stålsmidesföretaget Bharat Forge i Karlskoga har drabbats av en fyrdubbling av elpriserna och säger att de kan bli tvungna att lägga ner verksamheten om de inte får nya avtal på plats.

Företaget, som bland annat tillverkar vevaxlar och balkar, förbrukar omkring 60 000 MWh el om året. Fabrikens ugnar drivs med el.

Nu förhandlar man med sina kunder om nya avtal för att täcka upp för de ökade kostnaderna.

- Vi har förhandlingar med våra kunder angående kompensation för den här biten. Vi kommer säkert lösa det tillsammans även om vägen dit är lite brokig. För vi kan inte bära kostnaderna själva, säger Niklas Blom till SVT.

Han menar att det är bråttom med stödinsatser från den nya regeringen.

- Nu måste alla partier ta sig samman och sätta sig ner, oavsett regering, och ta konkreta beslut. För ingen kommer att klara av det här. Vi kommer komma in i en sorts ekonomisk kris i Sverige. Det blir en kollaps, säger Niklas Blom till SVT.

Bharat Forge är ett internationellt indiskt stålföretag.