H2 Green Steel ska återvinna material genom samarbete med startup

Bild: GreenIron

H2 Green Steel har tecknat samarbetsavtal med det svenska startupföretaget GreenIron H2.

GreenIron H2 är fokuserad på kostnadseffektiv CO2-fri reduktion av metalloxider till rena metaller. Deras patenterade vätgasbaserade CO2-reduktionsprocess kommer att användas för att återvinna järnrester och -avfall från H2 Green Steels verksamhet.

GreenIron H2 kommer att placera sina ugnar på H2 Green Steels framtida anläggning i Boden, där rester som oxiderad beläggning och avfallsmaterial från produktionen kommer att samlas in och förädlas med vätgas genom GreenIron H2:s patenterade process.

 ”Resultatet kommer att bli fullvärdiga metaller som kan återinsättas i ståltillverkningsprocessen”, skriver H2 Green Steel i ett pressmeddelande.

Upp till 150 000 ton avfall och restprodukter kommer att samlas in och återvinnas varje år.