Så stödjer AI beslutsfattande i gruvföretag

Bild: Datarock

Gruvsektorn står inför utmaningar eftersom äldre teknologier inte lyckas hålla jämna steg med den växande efterfrågan på ökad produktion och större vinster, menar marknadsanalysföretaget GlobalData. Mot denna bakgrund kan artificiell intelligens (AI) hjälpa gruvföretagen att bli mer produktiva och lönsamma via mer välinformerade beslut över hela värdekedjan.

Abhishek Paul Choudhury, analytiker på GlobalData, kommenterar i ett pressmeddelande:

 – Ledande gruvbolag måste ta till sig AI och med det förbundna teknologier som maskininlärning (ML) och djupinlärning (DL) för att omvandla utmaningar till möjligheter tack vare datadrivna insikter som kan hjälpa dem med flera aspekter av gruvverksamhet, allt från malmprospektering till utvinning och mineralbearbetning till marknadsföring.

GlobalDatas rapport, "Digital mine: how technology is transforming mining from prospecting to reclamation Vol.2", belyser hur AI-relaterade lösningar förbättrar processer i gruvsektorns värdekedja.

Rapporten tar upp några framgångsrika exempel på hur AI har använts i gruv- och prosperingsbranschen. 

AI inom prospektering  

Australiska Datarock har infört plattformen Datarock Core (Core) som drar nytta av DL för att automatisera utvinningen av geologisk information från bilder och videor. Plattformen tillåter användare att ladda upp bilder och tillämpa olika allmänna eller skräddarsydda modeller för djupinlärning för att analysera data för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll och extrahera olika viktiga typer av geologisk och geoteknisk information.

AI för automatiserad gruva

Det tyska kemiföretaget BASF har i samarbete med det brittiska AI-startföretaget IntelliSense.io  utvecklat BASF Intelligent Mine, en lösning för att hjälpa gruvföretag att göra deras verksamhet säker, effektiv och hållbar. Med både plats- och molninstallationsfunktioner erbjuder den Optimization-as-a-Service (OaaS) för att hjälpa gruvoperatörer att förutsäga och simulera framtida prestanda för en gruva och få processpecifika rekommendationer.

AI för spränghålsborrning

Den australiensiska gruvutrustningsleverantören MineWare har rullat ut en AI-baserad borrautomationsplattform vid namn Phoenix AI som hjälper gruvföretag med optimering av spränghålsborrning. Detta kan minska sämre borrhålskvalitet och maskinbelastning.

AI för prognosticering av råvarupriser

Den amerikanska startupen Akkio introducerade en prognoslösning för gruvsektorn för att hjälpa till att prognostisera råvarupriser och planera verksamheten därefter. Den använder AI/ML för att få tillgång till historiska data om råvarupriser och försäljningsvolymer för att förenkla prognostisering av mineralråvaror med modeller som kan distribueras via ett applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) som Zapier, Salesforce eller en webbapp.