Boliden investerar i prospekteringsbolag i British Columbia, Kanada

Karta: Amarc Resources

Boliden har tecknat ett så kallat ”earn-in”-avtal med det kanadensiska prospekteringsbolaget Amarc, varigenom Boliden kan öka sin ägarandel till 70 procent i Amarcs projekt Duke, ett område i centrala British Columbia, där det tidigare brutits koppar och guld, men där det också ska finnas ansenliga mängder porfyr.

Amarc Resouces äger projeket och framhåller att infrastrukturen i området i centrala British Columbia är god då den ”betjänar en aktiv skogsindustri och även tidigare gruvverksamhet”.

– Vi är mycket glada över att etablera detta partnerskap med Boliden. Amarcs samarbete med Boliden – ett företag med demonstrerad erfarenhet och engagemang för hela cykeln från prospektering, utveckling, produktion och nedströms bearbetning – kommer avsevärt att öka möjligheten att realisera den fulla potentialen för Duke-porfyrkopparfyndigheten och det större Duke-distriktet, säger Dr Diane Nicolson, Amarcs VD och koncernchef, i ett pressmeddelande.

Det 678 kvadratkilometer Duke-området räknas som ett av British Columbias mest rikliga porfyr-koppar-guldfyndigheter, enligt branschmediet Mining.com.

Genom avtalet går Boliden in med 90 miljoner kanadensiska dollar för prospekterings- och utvecklingskostnader.