Molybdenpriset i Europa på rekordnivå

Foto: Alchemist-hp/Wikimedia Commons

Metallen molybden betingar nu det högsta priset i Europa sedan 2019, rapporterar råvaruanalysföretaget Argus Media. Molybden utvinns oftast som en biprodukt i koppar-porfyr-gruvor och merparten av produktionen går till stålindustrin.

40 procent av den globala produktionen sker i Kina.

– Det finns ingen tillgänglighet på marken [för molybden] och en del personer har faktiskt flugit in material från Kina, säger en metallhandlare till Argus, uppger branschsajten Mining.com

”Den globala molybdenkonsumtionen förväntas fortsätta att öka under det kommande decenniet i takt med att efterfrågan på molybdenhaltiga stål ökar. Men produktionen har pressats av lägre molybdenhalt i utvunna malmfyndigheter och en brist på nya molybdenprojekt för att möta efterfrågan”, skriver Argus i en analys.