“Elpriset får vissa av våra kunder att flytta”

Foto: Imerys

Det höga elpriset har fått europeiska företag att utlokalisera sin verksamheter till andra kontinenter där energikostnader är lägre. Indirekt drabbar det även gruvindustrin.

Imerys, en stor utvinnare av industrimineraler och snart en av Europas första litiumgruvföretag, menar det. Imerys vd Alessandro Dazza säger i en intervju i tidningen Le Monde:

– Energin utgör vanligtvis bara 10 % av produktionskostnaderna, men idag går vi uppe i 30 %. Ett land som USA, där gas och el kostar fem gånger mindre, blir genast mycket mer konkurrenskraftigt. Även om gruvor genom sin väsen inte kan flytta, kan kunderna lämna. Vissa börjar göra det, åtminstone på tillfällig basis, genom att prioritera den internationella marknaden för öppnandet av sina nya anläggningar, men utan att stänga sina europeiska anläggningar. Utan kunder blir vi från vår sida mindre benägna att leta efter nya fyndigheter i Europa.

Imerys planerar som sagt att bryta litium i ett nedlagt dagbrott i Frankrike. Det uppmärksammade projektet kan väcka frågan om företaget håller på att byta inriktning – från kaolin- till litiumbrytning. Men Imerys vd tonar ner betydelsen av litiumgruvan:

– Globalt sett kan vi inte jämföra med gruvjättar som Rio Tinto i Australien. Med ett mål på 34 000 ton litium per år är vi långt ifrån de stora producenterna, som producerar över 300 000 ton.