Investerare pressar gruvjätten till ökad transparens om sin kolaffär

Foto: Glencore

Investerare med 2,2 biljoner dollar i tillgångar vill tvinga Glencore, en av världens största producenter av termiskt kol, att avslöja hur företagets prognostiserade kolproduktion ligger i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader.

"Glencore fortsätter att investera i termiskt kol medan dess konkurrenter lämnar detta förorenande material", beklagar sig investerarna. 

En klimatresolution undertecknad av bland andra LGIM och HSBC Asset Management stora aktieägare i Glencore, kräver därför ökad öppenhet i frågan. Resolutionen kommer att gå till omröstning på Glencores årsmöte i maj.

Klimatresolutionen sätter ytterligare tryck på gruvjätten, vars egen klimatplan förkastades av en fjärdedel av aktieägarna i april 2022.

"Efter att ha både investerat i och engagerat sig med Glencore under många år, är en högre grad av transparens nödvändig för att klargöra hur företagets exponering mot termiskt kol ligger i linje med 1,5-gradersmålet och motsvarar dess nettonollåtagande", skriver Dror Elkayam, global ESG-analytiker hos LGIM i ett pressuttalande.

I flera år har schweiziska Glencore försökt balansera två motstridiga mål: att maximera avkastningen från sin kolverksamhet och samtidigt behålla investerarnas stöd för att bryta världens mest förorenande bränsle. Det skriver branschsajten Mining.com.

Glencore är en av världens främsta exportörer av termiskt kol och Australiens största utvinnare av fossila bränsle. Termiskt kol, som används i kraftproduktion, har nått rekordnivåer under det senaste året och gett Glencore rejält klirr i kassan – plus 10 miljarder dollar enbart under första halvåret 2022.

Glencore har satt som produktionsmål att leverera 110 miljoner ton kol per år under perioden 2023-2025, vilket motsvarar nivån förra året.