Dannemora gruvor ett steg närmare återstart

Foto: Grangex
Prospekteringsbolaget Grängesberg Exploration Holding (Grangex) meddelar att de har utsett Swedbank och SpareBank 1 Markets AS till finansiella rådgivare för projektfinansieringen inför återstarten av Dannemoragruvan och uppbyggnaden av det cirkulära apatitprojektet i Grängesberg.

Företaget siktar på att ha produktion i gång 2025. Enligt Grangex kommer gruvan bli ”den första helt gröna producenten av höganrikat magnetitkoncentrat anpassad till de kvalitetskrav som ställs på insatsvaror för produktion av järnsvamp”, Järnsvamp är central komponent i bland annat tillverkning av grönt stål.

De finansiella rådgivarna kommer arbeta med att strukturera och implementera en gynnsam och hållbar finansieringsstruktur för Grangex. Arbetet kommer ske i två faser, och löper fram till Dannemoragruvans produktionsstart. Man kommer titta på såväl kapitalmarknadsfinansieringslösningar som olika projektfinansieringsupplägg.

– Vhar under 2022 gjort viktiga framsteg i arbetet mot en återstart av Dannemoragruvan, med målbilden att bli den grönaste magnetitproducenten i världen. Året kröntes med publiceringen av den slutgiltiga feasibility-studien i december, vilket innebar slutet på utredningsfasen och starten av anläggningsfasen. Samtidigt pågår processen vid Mark- och miljödomstolen avseende tillstånd för återupptagandet av gruvverksamheten i Dannemora. Att till detta lägga tillsättandet av SpareBank 1 Markets och Swedbank som finansiella rådgivare stärker förutsättningar för en snabb och framgångsrik återstart av Dannemora ytterligare. Vi noterar samtidigt ett stadigt ökande marknadsintresse för Dannemoras kvalitetskoncentrat och för redan samtal med ett antal möjliga strategiska parters i anslutning till den strukturerade finansieringsprocessen, säger Christer Lindqvist, vd och koncernchef för Grangex.

Dannemora gruvor i Dannemora i Uppland har dokumenterad brytning från 1400-tal fram till och med 2015, då framförallt som järnmalmsgruva.

Gruvan har haft flera ägare SSAB mellan 1978 och 1992. Gruvan återstartades 2012 av bolaget Dannemora Mineral AB. Den 13 juni 2012 återinvigdes gruvan officiellt av Carl XVI Gustaf. Företaget gick i konkurs 2015.