Kaunis Iron börjar bygga trots överklagad miljödom

Foto: Kaunis Iron

I slutet av förra året fick Kaunis Iron tillstånd av Mark- och miljödomstolen för befintlig och utökad gruvverksamhet vid Tapuli, Sahavaara och Palotieva gruvor och Kaunisvaara anrikningsverk.

Sedan dess har domen överklagats av fjorton organisationer, myndigheter och personer.

– Vi är glada för att myndigheter, som länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Havs-, och vattenmyndigheten, inte överklagat domen, Klas Dagertun, vd på Kaunis Iron, till Norrbottens-Kuriren, när domen föll.

Trots att domen ännu inte vunnit laga kraft kan delar av den redan nu tas i bruk av Kaunis Iron. Det sker genom ett så kallat verkställighetsförordnande, som meddelades av domstolen. Det gör det möjligt för Kaunis Iron att bland annat börja färdigställa den nya flotationsanläggningen, ett bygge som kommer att sysselsätta 100 montörer.

– Däremot kan vi inte påbörja arbetet med de två nya dagbrotten vi sökt tillstånd för, innan hela processen är klar, säger Klas Dagertun.

Peder Nensén, projektchef, Kaunis Iron 2.0, ser det som mindre sannolikt att överklagan kommer att leda till en omprövning i Mark- och miljööverdomstolen.

– Har de gett oss en verkställighet så talar det för att vi har goda möjligheter att få behålla beslutet även vid en överklagan, säger han i ett pressmeddelande.

Delar av det planerade förarbetet har redan rullat igång, men nu kan takten öka och ett flertal delar byggas.

– Det är främst det som är kopplat mot flotationsanläggningen som startas. Vi bygger anläggningen i anslutning till anrikningsverket. Vi bygger en reagensbyggnad som är en del av flotationsanläggningen, det är här vi förbereder de kemikalier vi behöver för att rengöra malmen från bland annat svavel som vi inte vill ha i vår slutprodukt som skickas till kunderna.

– Vi bygger också en ledning till bergtäkten för att avleda den sand som måste särhanteras i processen. I förlängningen kommer en PAF-cell anläggas i sandmagasinet också för denna typ av material, säger Peder Nensén.