Regeringen vill göra det lättare att starta gruvor

Foto: Henrik Holmqvist/Videogrades/SGU

Med det nyinrättade superdepartementet som kopplar ihop klimat, energi och näringsliv vill regeringen accelerera den gröna omställningen. Det innebär bland annat att en strategi för norra Sverige kommer att tas fram. Ett av områdena som berörs i strategin är gruvor.

I ett pressmeddelande skriver de tre ministrarna Ebba Busch, Johan Pehrson och iAndreas Carlson att Sverige har en unik position när det gäller Europas försörjning av järnmalm, stål samt kritiska och strategiska råmaterial. Men trots stor geologisk potential, stor efterfrågan och strategiskt intresse är det mycket ovanligt att nya gruvor öppnas i Sverige. ”En utredning kommer därför att tillsättas under året som bland annat syftar till att förenkla och förtydliga tillståndsprocesser och andra hinder för att starta gruvor”, skriver regeringen.