Boliden rekryterar utomlands till Skellefteå

Foto: Boliden

Boliden ser kompetensförsörjningen som en utmaning och söker aktivt efter personal utomlands till Sverige. I Boliden utanför Skellefteå arbetar till exempel 20-30 internationella medarbetare.

– De arbetar framför allt som geologer, men även på ingenjörssidan med automation, bergteknik och gruvplanering samt att vi har internationella medarbetare inom IT, säger Nina Mikaelsson, HR-manager på Bolidens gruvstab i ett pressmeddelande.

– Vårt rekryteringsteam gör målgruppsanalyser tillsammans med cheferna, där man undersöker vilka kanaler som fungerar bäst på respektive målgrupp, säger Nina.

Det är inte ovanligt att Boliden bjuder in slutkandidater till Skellefteå innan anställningskontrakt skrivs på.

– Vi visar dem runt på Bolidenområdet och på de sajter där de ska jobba för att ge dem en bra bild av hur det är att bo och arbeta på våra breddgrader, säger Nina.

Att annonsera ut tjänsterna internationellt ökar chanserna att nå människor med rätt kompetens, menar Boliden som också ser flera fördelar med mångfald på arbetsplatsen.

– I gruvor på andra platser arbetar de kanske på andra sätt och då kan medarbetaren bidra med nya erfarenheter hos oss.