Lulas löfte: utplåna illegal gruvdrift

Foto: Casa Rosada/Wikimedia Commons

Brasiliens nyvalde president Lula da Silva utlovar krafttag mot illegal gruvdrift i Amazonas, vilken sägs utgöra ett hot mot ursprungsbefolkningsgrupper i landet.

– Illegal gruvdrift kommer att utplånas i Brasilien, sa president Lula da Silva till journalister efter ett besök i Amazonasregionen, uppger Bloomberg.

Lula da Silva gav inga närmare detaljer eller någon tidplan för vilka åtgärder som kommer att vidtas, men lovade att frågan om illegal gruvdrift i Brasilien kommer att lösas.

Ursprungsbefolkningen i Amazonas regnskog har drabbats av undernäring och svält när gruvverksamhet tagit över deras territorier och orsakat förorening av mark och vatten.