SSAB redovisar rekordresultat

Henrik Montgomery/TT: SSABs vd och koncernchef Martin Lindqvist är nöjd med SSAB:s rekordår.

Ståltillverkaren SSAB summerar 2022 som ett rekordår.

29,3 miljarder kronor i justerat rörelseresultat, det är det starkaste året i bolagets historia, säger Martin Lindqvist.

Fjärde kvartalet, med ett justerat rörelseresultat på 3,8 miljarder kronor (mot 7 miljarder under samma tid i fjol) bjöd dock på lite motstånd i Europa, berättar han.

Det tog emot lite i Europa, vi gjorde en liten förlust där.

Stabil efterfrågan

Ändå är han mycket nöjd, läget ser ut att stabiliseras.

Vi förväntar oss en stabil underliggande efterfrågan.

SSAB har inte några planer på stora personalneddragningar, förklarar han. Verksamheten går för fullt. Däremot görs hela tiden mindre justeringar.

Lindqvist ser att mycket av problemen med transporter och leveranskedjor ser ut att börja lätta.

Vi ser också att hos våra kunder börjar det lätta upp när det gäller halvledare.

SSAB har kunna höja sina stålpriser sedan inflationen började ta fart i somras, berättar han. Nu anas tecken på att inflationen kan vara väg att plana ut.

SSAB redovisar en förlust för fjärde kvartalet, på grund av en stor goodwillnedskrivning för tidigare förvärv på 33,3 miljarder kronor. En rent redovisningstekniskt engångsåtgärd som inte påverkar kassaflödet, enligt Martin Lindqvist.

Utdelningsfest

SSAB:s aktieägare föreslås nu få en rejäl utdelning på 8:70 kronor per aktie, betydligt högre än de 5:70 kronorna per aktie från i fjol.

Vår utdelningspolicy säger att vi ska ha en utdelning på mellan 30 och 50 procent. Det här ligger på 40 procent, nu när vi gör ett rekordresultat.

Frågan är hur den feta utdelningen kommer att påverka avtalsrörelsen. LO har skramlat med strejkvapnet om utdelningar, bonusar och ersättningar till ledningar blir större än vad löntagare får.

Det är viktigt med försiktighet i lönerörelsen så att vi inte hamnar i en inflationsspiral. Men det är svårt att jämföra utdelning med ersättningar, det är inte samma sak.

Han deklarerar också att SSAB:s ledning kommer att få ersättningsökningar i nivå med övrig löntagare i företaget.