Sandvik börjar återvinna hårdmetallstift

Foto: Sandvik
Foto: Sandvik

Sandvik lanserar ett återvinningsprogram för hårdmetall i bergborrkronor. Enligt Sandvik är det branschens första återvinningsprogram för hårdmetallstift.

”Initiativet ska bidra till en förändrad användning av ett material som, om konsumtionen fortsätter som idag, förväntas ta slut inom 40 till 100 år”, skriver Sandvik i ett pressmeddelande.

Att tillverka borrverktyg av återvunnen hårdmetall kräver 70 procent mindre energi och 64 procent mindre koldioxid, enligt Sandvik. Det minskar också utsläpp av dikväveoxid.

Verkstadskoncernen har som mål att samla in 90 procent av sina egna begagnade borrkronor år 2025, men även förbrukade stift från andra tillverkare ryms inom det nya återvinningsprogrammet.

– Vårt banbrytande opt-out-program stöder våra kunders strävan mot ökad hållbarhet och visar vårt engagemang för Sandviks ambitiösa hållbarhetsmål med halverade koldioxidutsläpp till 2030, säger Jens Holmberg, chef för Sandvik Mining and Rock Solutions Rock Tools-division.

–Kundresponsen har varit överväldigande positiv. Vår bransch står inför en omställning med en aldrig tidigare skådad hastighet. Återvinningsprogrammet är ett av många nya initiativ som man kommer att få se från Sandviks Rock Tools-divisionen framöver, säger Holmberg.

För att ytterligare understryka vikten av återvinning av hårdmetall erbjuder Sandvik sina kunder  återvinningshjälp. Detta ska förhoppningsvis göra det enklare, snabbare och säkrare att återvinna uttjänta borrstift med en ny patentsökt metod som kommer att bidra till minskade utsläpp från transporter med 93 procent.