Kina satsar stort på ökad kolproduktion

Foto: Decumanus/Wikimedia Commons

Kina kommer att satsa på ökad kolproduktion för att förbättra tillgängligheten och säkerheten i sin  energiförsörjning. Det beskedet kom vid den årliga folkkongressen i Peking som inleddes på söndagsmorgonen.

Kinas energipolitik är minst sagt paradoxal. Samtidigt som inget land i världen investerar så mycket i ”grön” teknik, alltifrån elbilar till förnybar energi, fortsätter landet att satsa lika mycket på kol för sin energiförsörjning.

Förra året slog Kina rekord i antal nya kolkraftsprojekt sedan 2015. Totalt 106 gigawatt finns nu i pipeline i nya koleldade kraftverk, motsvarande två stora kolkraftverk i veckan. Flertalet av dessa planerade etableringar ligger i provinser som drabbats hårt de senaste åren av elbrist på grund av värmeböljor.

Stigande energipriser de senaste månaderna har fått Kina att allvarligt se över sitt energioberoende.

Vid öppnandet av folkkongressens betonades också vikten av att fylla på lagren av olja och inhemsk naturgas. Men Peking är fortfarande optimistiskt när det gäller förnybar energi. Från och med i år eller nästa år antar man att andelen av fossila bränslen i energimixen börja minska till förmån för förnybar energi.