Strejk lamslår verksamheten i Norsk Hydros aluminiumanläggningar

Foto: Norsk Hydro

Efter att förhandlingar med facket havererat har en storstrejk utlysts i Norge med totalt 25 000 fackförbundsmedlemmar. Strejken slår framför allt mot olje- och tillverkningsindustri.

Ett av de drabbade företagen är aluminiumtillverkaren Norsk Hydro, där arbetet står still i  Hydro Karmøy and Hydro Årdal. Norsk Hydro säger i ett pressmeddelande att aktiviteten vid anläggningarna kommer att trappa ned gradvis, då en snabb stängning skulle skada aluminiumsmältutrustningen.

Norsk Hydro uppskattar att leveranserna från de båda fabrikerna kommer att minska avsevärt och att all överskottsel som strejken ger upphov till kommer att säljas på den öppna marknaden.