Ledningen i Kazatomprom lämnar när dörren öppnas för ryskt delägarskap

Foto: Rosatom

Delar av ledningen för den kazakiska urangruvjätten Kazatomprom har lämnat sedan regeringen i Kazakstan drivit på en delförsäljning av bolaget, mot ledningens vilja. Det har resulterat i att det ryska energibolag Rosatom blivit minoritetsägare i bolaget.  

Enligt nyhetsbyrån Bloomberg, som hänvisar till anonyma källor, har det statligt ägda Kazatomprom förlorat två vd:ar, en finanschef, en operativ chef och en kommersiell chef på mindre än 18 månader på grund av affären. Försäljningen genomfördes i slutet av förra året.

Enligt Kazatomprom har cheferna avgått av personliga skäl.

Rosatom har genom affären kunnat bli delägare i Budenovskoyegruvan i Kazakstan, som sägs bli världens största urangruva när den tas i drift.

Ryssland står för närvarande för ungefär hälften av världens kapacitet för anrikning av uran, men är beroende av import av kazakisk malm.